www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ
24.03.2017 -

OBEC TRÁVNIK

OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282, e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

 

27. marca 2017, v pondelok o 19.00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľ 
  3.  Schválenie PHSR obce Trávnik
  4.  Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:                                                                                                                    " Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Obec Trávnik"                                                                                a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov
  5.  Termín uskutočnenia XX. Trávnických hier
  6.  Iné
  7. . Záver

 

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakujem!

S úctou

 

 

 

 

V Trávniku dňa 22.3.2017

 

 

                                                                                                                                                    Karol Farkas

                                                                                                                                           starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.