www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
05.06.2017 -

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu :
  Obec Trávnik

Názov projektu : Rekonštrukcia verejného osvetlenie v obci Trávnik

Stručný opis projektu :
Predmetom tohto projektu bola rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik, ktorou sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy pri súčasnom dodržaní platných noriem. Zároveň sa prispieva aj k ochrane životného prostredia.
Realizáciou projektu sa dosiahla výrazná úspora elektrickej energie, znížili sa aj náklady     na prevádzku verejného osvetlenia. V rámci realizácie projektu bolo kompletne vymenených všetkých 64 svietidiel VO obce a doplnil sa ich počet na celkový 109 ks.

Názov a sídlo prijímateľa : 
Obec Trávnik, Trávnik 50, 946 19  Trávnik
 
Dátum začatia realizácie projektu : 
       06 / 2014

Dátum ukončenia realizácie projektu : 
03 / 2015

Výška poskytnutého príspevku :  248 438,07 EUR

Poskytovateľ :
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk

www.siea.gov.sk
 

 
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE     
Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.