www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2017
26.06.2017 -


OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282

e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

P O Z V Á N K A


Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

29. júna 2017, vo štvrtok o 19.30 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Prejednanie návrhu na vydanie notárskeho osvedčenia – vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva navrhovateľky Heleny Nagyovej bytom v Trávniku
  4. Iné
  5. Záver

Za Vašu účasť vopred ďakuje,

S úctou

Karol Farkas

starosta obce

V Trávniku dňa 26.6.2017

Vyvesené dňa: 26.6.2017

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.