www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuža
  o Vožby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄženie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Tájékoztatás a választók számára - Választások a regionális Önkormányzati szervekbe
04.07.2017 -

Választások a regionális önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás a választók számára

I

A választások dátuma és ideje

                                   A regionális önkormányzati szervekbe való választások

2017 november 4.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A regionális önkormányzati szervekbe való választásokra a Szlovák Köztársaság állampolgárai jogosultak, valamint azok a külföldi állampolgárok, akiknek a regionális önkormányzat területén található helységben vagy a regionális önkormányzati szervekbe való választások céljára annak területe alá tartozó katonai körzetben állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (a továbbiakban „a regionális önkormányzat lakója“) és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza:

a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása,

különösen súlyos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés-büntetés töltése.


III

A választhatóság joga

A regionális önkormányzat képviseletének képviselőjévé azok a személyek választhatóak, akik abba a választókörzetbe tartozó helységben vagy katonai körzetben, ahol indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltik a 18. életévüket.

A regionális önkormányzat elnökévé a regionális önkormányzatnak olyan lakosa választható, aki legkésőbb a választás napján betölti a 25. életévét

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

szabadságvesztés-büntetését tölti,

szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,

meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől.

IV

A szavazás módja


A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékén fel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó számát a választók névjegyzékén és két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a regionális önkormányzat elnökének választásához, valamint a helység (vagy város, városrész) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a választók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A képviseletbe való választásra szolgáló szavazólapon a szavazó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

Az elnök megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó belehelyezi a képviseletbe való választásra és az elnök megválasztására szolgáló egy-egy szavazólapot a borítékba. A választó úgy szavaz, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülke elhagyása után a borítékot belehelyezi az urnába.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

……………………………………………………………

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.