www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuža
  o Vožby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄženie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ - 12.09.2017
07.09.2017 -

                                                                                          OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

                                                         tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                                                                                                                                                                                                                               e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

 

 

        Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

 

 

12. septembra 2017, v utorok o 19.30 hod.

  v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

 

 

1.       Otvorenie

 

2.       Určenie overovatežov zápisnice a zapisovateža

 

                  3.   Opätovné prejednanie zaobstarania hasičského vozidla

 

                  4.   Zorganizovanie obecnej brigády

 

                  5.   Záver

 

           

       

              

 

Za Vašu účas vopred ďakujem!

S úctou                                                        

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 7.9.2017

 

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                        starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

        Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat rendhagyó                           ülésére, melyet

 

 

2017. szeptember 12.-én, kedden, 19.30 ó. tartunk

       a községi hivatal kis üléstermében.

              

 

 

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető nevezése

 

                 3.    Tüzoltó autó beszerzésének újratárgyalása

 

                 4.    Községi brigád szervezése

 

5.    Zárszó

 

 

 

 

 

 Megjelenését előre is köszönöm!

 

  Tisztelettel,

 

 

                                                                Farkas  Károly

                                                                  polgármester 

      Füss, 2017.9.7.

 

 

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.