www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
18.07.2013 -

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Obec Trávnik

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik

Stručný opis projektu: 

Realizácia projektu prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, čo sa prejaví znížením nákladov na prevádzku verejného osvetlenia. Okrem toho budú nainštalované nové technológie, ktoré majú dlhú životnosť. Z tohto dôvodu sa žiadateľovi znížia aj výdavky spojené s údržbou obce. Projekt je vhodné realizovať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je fakt, že prispieva k ochrane životného prostredia. Použité budú najmodernejšie svetelné zdroje - vysokotlakové sodíkové výbojky, ktoré sú oproti súčasným energeticky menej náročné. Situácia v budúcnosti predpokladá prevádzku svietidiel verejného osvetlenia s nulovým horizontálnym vyžarovaním, čím sa znižuje únik CO2 do ovzdušia.

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Trávnik, Trávnik 50, 946 19 Trávnik

Dátum predpokladaného začatia realizácie projektu: 06/2014

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 03/2015

Výška poskytnutého príspevku: 248 438,07 €

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk www.siea.gov.sk

 
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE     
Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.