www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj
08.03.2018 -

  Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

  Obec Trávnik, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.) upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

 

 

Správny orgán, odbor

Obec Trávnik

Číslo spisu

OCÚTRÁ-S2018/00012

Dátum podania

02.02.2018

Žiadateľ, adresa

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o., Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:

Obvod kmeňa 245, 291, 278, 356, 329, 285, 310, 314, 160, 186, 424d, 170, 268, 252, 232, 82, 230, 260, 248, 202, 174, 220, 205, 319, 199, 220, 175, 210, 239, 190, 170, 130, 231, 158, 169, 238, 227, 155, 287, 271, 201, 245, 285, 157, 138, 181, 175, 172, 246, 186, 118, 189, 204, 198, 266, 235, 210, 168, 241, 195, 173, 177, 243, 223, 231, 280, 186, 235, 287, 167, 163, 323, 165, 187, 85, 216, 353, 320, 264, 259, 131, 402, 440, 182,  87- topoľ čierny 85 kus

Obvod kmeňa 214, 126d, 65, 67, 113, 114, 123, 55, 154, 165, 112, 78, 172, 128d, 371 - vŕba biela 15 ks

Obvod kmeňa 147d, 84, 48, 63, 74, 126 – vŕba rakyta 6 ks

Obvod kmeňa 105, 163, 142, 119, 113, 169, 145, 107, 238, 144, 191, 227, 215, 184, 142, 104, 99, 175,  46 – topoľ biely 19 ks

Obvod kmeňa 66, 93, 50, 93, 133d - hruška obyčajná 5 ks

Obvod kmeňa 61, 92d, 65, 72d - jaseň štíhly 4 ks

Obvod kmeňa 49, 41 - hloch jednosemenný 2 ks

Obvod kmeňa 125d, 46, 110, 41, 84d, 110,   41, 84d, 40, 64d, 48, 57d, 102d - slivka domáca 13 ks

Obvod kmeňa 170, 55, 48- orech kráľovský 3 ks

Obvod kmeňa 46d, 43, 57, 52, 62, 56, 54, 50, 51, 50, 41, 69, 42, 56, 52, 44, 43d, 66, 91, 64, 125, 53, 49, 75d, 103, 53, 58, 65, 70, 101, 76, 64, 52, 46, 69, 63, 94, 44, 49, 92d, 53, 78d, 62, 94, 48, 78, 48, 68, 65, 59, 43, 122, 59, 86, 85, 62, 53, 80d, 91, 99d, 93, 69, 70, 105, 65, 61, 55, 114, 63, 128, 88, 83, 121, 98, 53, 78, 82, 105, 78, 51, 55, 44, 44d, 47d, 63, 41, 45, 46, 148, 93, 44, 58, 57, 49, 97, 46, 46, 78, 114, 82, 95, 81, 103, 78, 71, 53, 106, 73, 108, 95, 90, 83, 59, 104, 71, 62, 118, 46, 111, 112, 48, 120,    96, 60, 44, 48, 73, 47,  41, 55, 101, 67, 46, 76, 45, 86, 50, 71, 59, 82 – brest hrabolistý 140 ks

Obvod kmeňa    45, 44, 42, 53, 44, 56, 73d, 60, 42, 46, 42, 48, 64, 42, 52, 44, 46, 42, 46, 189, 160, 45, 67d, 180,       46, 47, 45, 41, 62, 65, 41, 59 – agát biely 32 ks

Obvod kmeňa 165, 105, 141, 121, 166, 107, 129, 195, 204, 194, 89, 178, 150, 106, 107, 84, 112, 188, 208, 128, 171, 204, 180, 200, 94, 55, 137, 71, 65, 200, 175, 156, 223, 112, 225, 248, 128, 101, 94- topoľ sivý 39 ks

Obvod kmeňa 43 – jabloň domáca 1 ks

Obvod kmeňa 50 – javor poľný 1 ks

Obvod kmeňa 46,45 – javor tatársky 2 ks

Plocha krov 60, 25, 25, 30, 50, 30, 50, 60, 30, 25, 45, 40, 40, 110, 60, 40, 20, 20, 120, 100 – svíb krvavý  980 m2

Plocha krov  150, 40, 200, 20, 80, 40, 20, 35, 200 – rešetliak prečisťujúci 785 m2

Plocha krov 290, 20, 20, 30, 35- hloch jednosemenný 395 m2

Plocha krov 300, 190, 50, 100, 150 – trnka obyčajná 790 m2

Plocha krov 25, 25, 45, 200, 50, 250, 80, 200, 30, 50, 30, 30, 50, 60, 200, 30, 30, 20, 40, 20, 250, 250, 250, 200 – baza čierna 2415 m2

Plocha krov 20 – ruža šípová  20 m2

Plocha krov 25 – vŕba popolavá  25 m2

Plocha krov 20, 20, 50 – vŕba purpurová celkom 90 m2

Plocha krov 60, 50   - vŕba rakyta 110 m2

Plocha krov    30, 20 – kalina obyčajná 50 m2                                 

Popis konania v zmysle platnej  legislatívy

Správne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení.

Dotknuté územie a katastrálne územie

Mimo zastavaného územia obce – parc. číslo 374, 397/1, 440, 305, 280, 294, 271/1, 276/2, 275/2, 276/7, 277/1, 265, 272, 699/1, 797/4, 808, 809, 811, 813, 814 k.ú. Trávnik

Dôvod podania

Líniová stavba - Výstavba vedenia 2x400 kV medzi lokalitou Veľký Meder a štátnou hranicou Slovenská republika - Maďarsko

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods.

3 zákona

7 dní od zverejnenia

 

 

Dátum zverejnenia: 8.3.2018

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.