www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Vyhodnotenie ponúk § 44 ods. 2
02.10.2013 -

Názov verejného obstarávateľa: Obec Trávnik
Sídlo verejného obstarávateľa: Trávnik 50, 946 18 Trávnik
Predmet zákazky: Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Trávnik s cieľom úspory energie
Druh postupu: Podlimitná zákazka
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, t. j. cena celkom diela vyjadrená v EUR.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO: vo Vestníku verejného obstarávania č.116/2013 zo dňa 17.06.2013 zn. č. 9343 – MSP

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia úspešného uchádzača:
HI-TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
Odôvodnenie:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny v EUR s DPH za celý predmet zákazky, ktorá bola jediným hodnotiacim kritériom.
Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa.
Poradie uchádzačov po vyhodnotení ponúk:
1. HI-TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda
2. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.