www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuža
  o Vožby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄženie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ -10.03.2020
10.03.2020 -

 OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

                                          tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                                                                           e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

 

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

10. marca  2020, v utorok o 19.30 hod.

                                                       v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Informácie o vydaných nariadeniach, rozhodnutiach a opatreniach úradov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 (koronavírus)

 

  1. Záver

 

 

 

 

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou                                                         

 

 

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 10.3.2020

 

Vyvesené dňa: 10.3.2020  Zvesené:

 

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.