www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie OZ
08.06.2015 -

OBEC TRÁVNIK

OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282, e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

 

12. júna 2015, v piatok o 19.00 hod.

                                                       v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015

 

  1. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014

 

  1. Prejednanie programu XVIII. Trávnických hier

 

  1. Iné

 

  1. Záver

 

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou

 

 

 

 

 

 

Karol Farkas

starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 8. júna 2015

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.