www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ
18.08.2015 -

OBEC TRÁVNIK

OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282, e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

 

25. augusta 2015, v utorok o 19.00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Prejednanie došlej žiadosti o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme obecného nájomného bytu

 

  1. Záver

 

 

 

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou

 

 

 

 

 

 

                                                                                Karol Farkas

                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 18. augusta 2015

 

 

 

 

 

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.