www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ
12.10.2015 -

OBEC TRÁVNIK

OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282, e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

konané dňa

 

15. októbra 2015, vo štvrtok o 19.00 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

  1. Prejednanie upozornenia prokurátora zn.: Pd 95/15/4401-9 zo dňa 9.9.2015 na porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

  1. Návrh na prijatie úveru na predfinancovanie projektu kamerového systému v obci od OTP Banky

 

  1. Odsúhlasenie zmluvy č. BA/2015/300 o spolupráci pri vytváraní podmienok pre zriaďovanie cyklistickej trasy s SVP š.p. Banská Štiavnica a Regionálnym združením Váh-Dunaj-Ipeľ

 

  1. Záver

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakuje,

S úctou

 

 

 

                             Karol Farkas

                   starosta obce

 

 

 

 

V Trávniku dňa 12. októbra 2015

 

Zverejnené dňa: 12.10.2015

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.