www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informcia - rove vytriedenia komunlnych odpadov v obci Trvnik za rok 2019 j
Oznmenie - Elektronick adresa na doruenie iadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voby do N
Oznmenie - Elektronick adresa / Voby do NR SR r. 2020/
Vlasztsok a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsba Tjkoztat a vlasztpolgr rszre I
Voby do Nrodnej rady Slovenskej republiky Informcie pre volia
Oznmenie - Elektronick adresa a informcie o podmienkach hlasovania potou / Voby NR SR 2020
Oznmenie zmeru na prevod vlastnctva nehnutenho majetku obce zmenou z dvodu hodnho osobitn
Informcie pre verejnos - poda 15a zkona NR SR . 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatestva
Oznmenie - Elektronick adresa
Oznmenie - Voby do Eurpskeho parlamentu v roku 2019

[1] 2 3 4 5 6 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.