www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informcie pre verejnos - poda 15a zkona NR SR . 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatestva
Oznmenie - Elektronick adresa
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 10.04.2019
Oznmenie - Voby do Eurpskeho parlamentu v roku 2019
ZBER, SEPARCIA a RECYKLCIA pouitch batri a akumultorov
KANDIDTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019
Ohlsenie o vzniku odpadu a nakladan s nm za rok 2018
Ohlsenie o vzniku odpadu a nakladan s nm za rok 2018
Oznmenie -rove vytriedenia komunlnych odpadov v obci Trvnik za rok 2018
Oznmenie - Elektronick adresa
Tjkoztats a vlasztpolgrok rszre -Eurpai parlamenti vlasztsok a Szlovk Kztrsasg telet

[1] 2 3 4 5 6 7 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.