www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trávniku konané dňa 3. o
Rozhodnutie č. 151 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-
Informácia - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Trávnik za rok 2019 j
Oznámenie - Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do N
Oznámenie - Elektronická adresa / Voľby do NR SR r. 2020/
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére I
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča
Oznámenie - Elektronická adresa a informácie o podmienkach hlasovania poštou / Voľby NR SR 2020
Oznámenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitn

[1] 2 3 4 5 6 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.