www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informácia - úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Trávnik za rok 2019 j
Oznámenie - Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do N
Oznámenie - Elektronická adresa / Voľby do NR SR r. 2020/
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére I
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča
Oznámenie - Elektronická adresa a informácie o podmienkach hlasovania poštou / Voľby NR SR 2020
Oznámenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitn
Informácie pre verejnosť - podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Oznámenie - Elektronická adresa
Oznámenie - Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.