www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji
ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV pre voby starostu obce Trvnik
ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV Pre voby do Obecnho zastupitestva V Trvniku
Komunlne voby 2018- Oznmenie .2
Komunlne voby 2018 - Oznmenie . 1
VOBY DO ORGNOV SAMOSPRVY OBC - INFORMCIA PRE VOLIA
Zmer predaja nehnutenho majetku obce Ing. Kristian Vida
Zmer predaja nehnutenho majetku obce - SZabolcs Bozsaki
Verejn Vyhlka -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava, zastpen    STAVING Levic
Verejn Vyhlka -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava, zastpen STAVING Levic

<< 1 2 [3] 4 5 6 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.