www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Verejn vyhlka - Comagro s.r.o.
Zveren et obce za rok 2017
Verejn vyhlka
Verejn vyhlka
Zmer predaja nehnutenho majetku obce
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraj
Zmer zmeny nehnutenho majetku obce - Dan Slovakia Agrar a.s.
Vzva na predkladanie ponk - ,,Obecn rad Trvnik-znenie energetickej nronosti budovy,,
Oznmenie - Voby do orgnov samosprvnych krajov v roku 2017
Tjkoztats a vlasztk szmra - Vlasztsok a regionlis nkormnyzati szervekbe
INFORMCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekontrukcia verejnho osvetlenia v obci Trvnik

<< 1 2 3 [4] 5 6 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.