www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Rozpoet obce Trvnik - r. 2017
Oznmenie o zahjen zemnho konania
Oznmenie o zahjen zemnho konania
Voby do NR SR - delegovanie lena do OVK
Informcie pre volia
Tjkoztat a vlasztpolgr rszre
Vypracovanie projektovch dokumentci pre seky ov  Komrno a Kravany nad    Dunajom - trovo
Vypracovanie projektovch dokumentci pre seky ov Komrno a Kravany nad Dunajom - trovo
Dotaznk
Rekontrukcia VO
Vyhlsenie Kandidatra
Vyhlsenie Kandidatra
Vyhodnotenie ponk 44 ods. 2
Nzov verejnho obstarvatea: Obec Trvnik Sdlo verejnho obstarvatea: Trvnik 50, 946 18 Trvnik Predmet zkazky: Skvalitnenie obecnho verejnho osvetlenia v obci Trvnik s cieom spory energie

<< 1 2 3 4 [5] 6 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.