www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce - SZabolcs Bozsaki
Verejná Vyhláška -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená    STAVING Levic
Verejná Vyhláška -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená STAVING Levic
Verejná vyhláška - Comagro s.r.o.
Záverečný účet obce za rok 2017
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj
Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce - Dan Slovakia Agrar a.s.
Výzva na predkladanie ponúk - ,,Obecný úrad Trávnik-zníženie energetickej náročnosti budovy,,
Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

<< 1 2 3 4 5 [6] 7 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.