www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Schrnka sprv
Upracme si Podunajsko!
Upracme si Podunajsko!
Projekt s nzvom Upracme si Podunajsko! / Takartsuk ki Dunamentt! realizuje hlavn partner Zdruenie obc Dolnho itnho ostrova (SR) a cezhranin partner Bakonytrsgi nkormnyzatok Szvetsge (MR) v spoluprci s almi zapojenmi partnermi: Zdruenie obc Most Priatestva Hdver Trsuls (SR), obec Vek Kosihy (SR), obec Klska Nem (SR), obec Kravany nad Dunajom (SR), cs (MR), Gny (MR), Neszmly (MR) v rmci Programu cezhraninej spoluprce Maarsk republika Slovensk republika 2007-2013 s podporou ERDF, kd projektu HUSK/1101/2.2.1/0059. Obdobie realizcie je 01.oktber 2012 a 30. september 2013.

<< 1 2 3 4 5 [6] Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.