www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
  - Zpisnice
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

VOBY DO ORGNOV SAMOSPRVY OBC - INFORMCIA PRE VOLIA
Verejn Vyhlka -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava, zastpen    STAVING Levic
Verejn Vyhlka -: Slovak Telekom, a.s. Bajkalsk 28, 817 62 Bratislava, zastpen STAVING Levic
Verejn vyhlka - Comagro s.r.o.
Zveren et obce za rok 2017
Verejn vyhlka
Verejn vyhlka
Zpisnica z mimoriadnho zasadnutia OZ- 12.04.2018
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ z 14.12.2017
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ zo da 13.3.2018
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ-12.04.2018
Zmer predaja nehnutenho majetku obce

[1] 2 3 4 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.