www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
  - Zpisnice
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 18.09.2018
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 18.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV pre voby starostu obce Trvnik
ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV Pre voby do Obecnho zastupitestva V Trvniku
Komunlne voby 2018- Oznmenie .2
Komunlne voby 2018 - Oznmenie . 1
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ zo da 16.08.2018
VOBY DO ORGNOV SAMOSPRVY OBC - INFORMCIA PRE VOLIA
Zpisnica OZ z 26.06.2018

[1] 2 3 4 5 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.