www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej nároÄÂŤnosti budovy Materskej Å¡koly

 

 

 

Roku noviniek  

Kúpna zmluva -Obec Trávnik - Szabolcs Bozsaki
Zmluva o poskytnutí služieb - SunFit s r.o. - Obec Trávnik
Zmluva o poskytnutí služieb - SunFit s r.o. - Obec Trávnik
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - Obec Trávnik - MAPRO -Ing.Jozef Mažár
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru - Obec Trávnik - MAPRO -Ing.Jozef Mažár
Dohoda č. 18/14/012/15 uzatvorená podľa §  10 zákona č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdz
Dohoda č. 18/14/012/15 uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdz
Dohoda č.18/14/012/15 - uzatvorená podľa § 12 ods. zákona č. 413/2013 Z.z. o pomoci v HN
Dohoda č.18/14/012/15 - uzatvorená podľa § 12 ods. zákona č. 413/2013 Z.z. o pomoci v HN
Zmluva o poskytnutí NFP č. 074NR220050
Zmluva o poskytnutí NFP č. 074NR220050
  Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke  č. 3005/18/037-BZ-01 / ZMENKA
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3005/18/037-BZ-01 / ZMENKA
Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy číslo 3005/18/037
Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy číslo 3005/18/037

[1] 2 3 4 5 6 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.