www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej nároÄÂŤnosti budovy Materskej Å¡koly

 

 

 

Roku noviniek  

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu ,,2x400 KV vedenie lokalita Veĺký Meder - štátna hra
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu ,,2x400 KV vedenie lokalita Veĺký Meder - štátna hra
VZN obce Trávnik č.2/2017 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
VZN obce č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku
VZN Obce Trávnik č. 3/2016 o požiarnom poriadku obce
VZN Obce Trávnik č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kal.rok 2017
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o vylepovaní volebných plagátov na území obce Trávnik
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o pravidlách času predaja v obchode,času prevádzky služieb

[1] Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.