www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dodatok k zmluve KTK-Obec Trávnik-OTP Banka Slovensko
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná,a.s.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná, a.s.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky/ MŠ Trávnik
Kúpna zmluva -Obec Trávnik-Rákóczi Štefan
Záverečný účet - 2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ľudovít Fiala - Obec Trávnik
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 2407407219 - Gererali Poisťovňa , s.s. - Obec Trávnik
Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č. 2407136152 - Gererali Poisťovňa , s.s. - Obec Trávnik

[1] Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.