www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dohoda č. 19/14/50J/36
Dohoda o vyplńovacom práve k blankozmenke č. 306560-2019
Úverová zmluva č. 306460-2019
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 306590-2019
Dotačný účet
Dohoda č.19/14/50J/25
Výzva na predkladanie ponúk-Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Obec Trávnik

[1] Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.