www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Történelem
Önkormányzat
Aktualitások
Képgaléria
Kapcsolat

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


 III. Pamätihodnosti regiónu

Trávnik

Obec sa prvýkrát sa spomína v roku 1216 („villa Fys“), kedy bola majetkom benediktínskeho opátstva v Pannonhalme
(dnes v MR). Existovala však aj druhá osada Füss (Trávnik), ktorá sa v roku 1268 spomína ako villa Fyuz - ako komárňanský hradný majetok. Neskôr sa meno obce vyskytuje s prívlastkom Veľký a Malý. Malý Trávnik časom
zanikol, splynul s dnešnou obcou. V roku 1383 opát Štefan ako odmenu za vernú vojenskú službu povýšil poddaných obce do stavu cirkevnej šľachty zemanov- predialistov a daroval im obec ako prediálny majetok. Obec sa stala zemianskou
stolicou, ktorá až do roku 1851 podliehala opátstvu.

Pamätihodnosti

Rím .- kat. kostol sv. Benedikta: vybudovaný v pol. 18. storočia, klasicisticky prestavaný v 1. pol. 19. storočia. Začiatkom 20. storočia bola pred štítové priečelie pristavaná veža. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria
a predstavanou vežou, na severnej strane presbytéria pristavaná sakristia - dnes kaplnka Panny Márie.

Kaštieľ (uvádzaný aj ako kláštor – sídlo správy veľkostatku pannonhalmského opátstva v Trávniku): vybudovaný v poslednej tretine 18. storočia ako poschodová bloková stavba.

Hlavná fasáda členená dvoma nárožnými dvojosovými rizalitmi. Na severnej fasáde kaštieľa je od roku 1995 pamätná tabuľa Fábiána Szedera so znakom rádu benediktínov a obecným erbom Trávnika. Ku komplexu budov správy benediktínskeho opátstva v Pannonhalme patrila aj budova bytu učiteľa, postavená koncom 18. storočia ako prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L, s dvojosovým priečelím členeným lizénovým rámom.

Božie muky: pri ceste na začiatku obce. Malá sakrálna stavba s keramickým reliéfom Piety z roku 1939. Pod reliéfom nápis: Milosrdná matka, buď našou ochrankyňou. („Irgalmak anyja légy oltalmunk“).

Ústredný cintorínsky kríž: z roku 1886, zo sivého mramoru, s liatinovým korpusom Krista.
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny: postavený obyvateľmi obce v roku 1992, dielo sochára Júliusa Maga.

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
IČO: 00306681
Počet obyvateľov:     692
Rozloha:     1874 ha
Prvá písomná zmienka:     v roku 1216
starosta: Farkas Karol
poslanci Obecného zastupiteľstva: Szabóová Szilvia – zástupkyňa starostu, Esztergályos Ľudovít, Gaál Eugen, Mgr.Hlavačka Stanislav, Nagy Gustáv, Ódor Valent, Rajkó Attila

Copyright 2017 - Füss község
Powered by Webcredit s.r.o.