www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Trtnelem
nkormnyzat
Aktualitsok
Kpgalria
Kapcsolat

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com

 
web: www.obectravnik.sk

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


 III. Pamätihodnosti regiónu

Trávnik

Obec sa prvýkrát sa spomína v roku 1216 („villa Fys“), kedy bola majetkom benediktínskeho opátstva v Pannonhalme
(dnes v MR). Existovala však aj druhá osada Füss (Trávnik), ktorá sa v roku 1268 spomína ako villa Fyuz - ako komárňanský hradný majetok. Neskôr sa meno obce vyskytuje s prívlastkom VeÄký a Malý. Malý Trávnik Äasom
zanikol, splynul s dnešnou obcou. V roku 1383 opát Štefan ako odmenu za vernú vojenskú službu povýšil poddaných obce do stavu cirkevnej šÄachty zemanov- predialistov a daroval im obec ako prediálny majetok. Obec sa stala zemianskou
stolicou, ktorá až do roku 1851 podliehala opátstvu.

Pamätihodnosti

Rím .- kat. kostol sv. Benedikta: vybudovaný v pol. 18. storoÄia, klasicisticky prestavaný v 1. pol. 19. storoÄia. ZaÄiatkom 20. storoÄia bola pred štítové prieÄelie pristavaná veža. JednoloÄová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria
a predstavanou vežou, na severnej strane presbytéria pristavaná sakristia - dnes kaplnka Panny Márie.

KaštieÄ (uvádzaný aj ako kláštor – sídlo správy veÄkostatku pannonhalmského opátstva v Trávniku): vybudovaný v poslednej tretine 18. storoÄia ako poschodová bloková stavba.

Hlavná fasáda Älenená dvoma nárožnými dvojosovými rizalitmi. Na severnej fasáde kaštieÄa je od roku 1995 pamätná tabuÄa Fábiána Szedera so znakom rádu benediktínov a obecným erbom Trávnika. Ku komplexu budov správy benediktínskeho opátstva v Pannonhalme patrila aj budova bytu uÄiteÄa, postavená koncom 18. storoÄia ako prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L, s dvojosovým prieÄelím Äleneným lizénovým rámom.

Božie muky: pri ceste na zaÄiatku obce. Malá sakrálna stavba s keramickým reliéfom Piety z roku 1939. Pod reliéfom nápis: Milosrdná matka, buÄ našou ochrankyňou. („Irgalmak anyja légy oltalmunk“).

Ústredný cintorínsky kríž: z roku 1886, zo sivého mramoru, s liatinovým korpusom Krista.
Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny: postavený obyvateÄmi obce v roku 1992, dielo sochára Júliusa Maga.

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
IÄO: 00306681
PoÄet obyvateÄov:     692
Rozloha:     1874 ha
Prvá písomná zmienka:     v roku 1216
starosta: Farkas Karol
poslanci Obecného zastupiteÄstva: Szabóová Szilvia – zástupkyňa starostu, Esztergályos Äudovít, Gaál Eugen, Mgr.HlavaÄka Stanislav, Nagy Gustáv, Ódor Valent, Rajkó Attila

Copyright 2017 - Fss kzsg
Powered by Webcredit s.r.o.