www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

História :

 

Obec sa prvýkrát sa spomína v roku 1216 („villa Fys“), kedy bola majetkom benediktínskeho opátstva v Pannonhalme (dnes v MR). Existovala však aj druhá osada Füss (Trávnik), ktorá sa v roku 1268 spomína ako villa Fyuz - ako komárňanský hradný majetok. Neskôr sa meno obce vyskytuje s prívlastkom Veľký a Malý. Malý Trávnik časom zanikol, splynul s dnešnou obcou. V roku 1383 opát Štefan ako odmenu za vernú vojenskú službu povýšil poddaných obce do stavu cirkevnej šľachty zemanov- predialistov a daroval im obec ako prediálny majetok. Obec sa stala zemianskou

stolicou, ktorá až do roku 1851 podliehala opátstv.

 

Pamätihodnosti :

 

  Rím .- kat. kostol sv. Benedikta: vybudovaný v pol. 18. storočia, klasicisticky prestavaný v 1. pol. 19. storočia. Začiatkom 20. storočia bola pred štítové priečelie pristavaná veža. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, na severnej strane presbytéria pristavaná sakristia - dnes kaplnka Panny Márie.

 

 Kaštieľ (uvádzaný aj ako kláštor – sídlo správy veľkostatku pannonhalmského opátstva v Trávniku): vybudovaný v poslednej tretine 18. storočia ako poschodová bloková stavba. Hlavná fasáda členená dvoma nárožnými dvojosovými rizalitmi. Na severnej fasáde kaštieľa je od roku 1995 pamätná tabuľa Fábiána Szedera so znakom rádu benediktínov a obecným erbom Trávnika. Ku komplexu budov správy benediktínskeho opátstva v Pannonhalme patrila aj budova bytu učiteľa, postavená koncom 18. storočia ako prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L, s dvojosovým priečelím členeným lizénovým rámom. 

 

Božie muky: pri ceste na začiatku obce. Malá sakrálna stavba s keramickým reliéfom Piety z roku 1939. Pod reliéfom nápis: Milosrdná matka, buď našou ochrankyňou. („Irgalmak anyja légy oltalmunk“).  

 

Ústredný cintorínsky kríž: z roku 1886, zo sivého mramoru, s liatinovým korpusom Krista.Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny: postavený obyvateľmi obce v roku 1992, dielo sochára Júliusa Maga.   

 

Obec Trávnik

Hlavná 50

946 19 Trávnik

 

Tel: 035/ 77 95 110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com

 

 

Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

Bc.Borková Zita :              zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

 

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

 

Slobodová Ildikó :            ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

web: www.obectravnik.sk

Samosprávny kraj: Nitriansky Okres: Komárno  

Región: Dolný žitný ostrov  

IČO: 00306681  

Počet obyvateľov:     692  

Rozloha:     1874 ha 

 

Prvá písomná zmienka:  v roku 1216 

 

Starosta: Farkas Karol


Poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Mgr.Hlavačka Stanislav – zástupca starostu

Gaál Eugen

Kálmán Jozef

Nagy Gustáv

Rajkó Attila

Szabó Ladislav

Szabóová Silvia 

Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.