www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA -Oznámenie o začatí stavebného konania-KO Trávnik-TS 0035-001-NNK TS VNK -
Dodatok k zmluve KTK-Obec Trávnik-OTP Banka Slovensko
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trávniku konané dňa 3. o
Oznámenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutiao umiestnení líniovej stavby:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná,a.s.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná, a.s.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky/ MŠ Trávnik
Kúpna zmluva -Obec Trávnik-Rákóczi Štefan
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - ,,KO Trávnik, TS 0035-001 NNK,TS,VNK
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ-29.06.2020

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.