www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dohoda . 19/14/50J/36
Pozvnka na rmimoriadne zasadnutie OZ -10.10.2019
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 30.09.2019
Dodatok .1 k Zmluve o vere
Veobecn verov podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailovch klientov
Dohoda o vyplovacom prve k blankozmenke . 306560-2019
verov zmluva . 306460-2019
Zmluva o zriaden zlonho prva k pohadvke z tu . 306590-2019
Dotan et
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 26.06.2019

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.