www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3005/18/008
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy č. 3005/18/008
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3005/18/08-BZ-01
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3005/18/08-BZ-01
Poistná zmluva -Poistenie bytových domov
Poistná zmluva -Poistenie bytových domov
VZN Obce Trávnik č.5/2017 o dani z nehnuteľnosti na kal.rok 2018
VZN Obce Trávnik č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 14.12.2017
Zípisnica
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 27.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk - ,,Obecný úrad Trávnik-zníženie energetickej náročnosti budovy,,
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dna 12.09.2017

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.