www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmer predaja nehnutenho majetku obce z dvodu hodnho osobitnho zretea-
Veobecne zvzn nariadenie . 1/2
Pozvnka na riadne zasadnutie obecnho zastupitestva -29.04.2020
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ -10.03.2020
Informcia - rove vytriedenia komunlnych odpadov v obci Trvnik za rok 2019 j
Zmenn zmluva - Obec Trvnik-Vghov Tmea
Oznmenie zverejnen stavebnho povolenia
Objednvka . 1/2020
Oznmenie - Elektronick adresa na doruenie iadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voby do N
Dohoda . 19/14/50J/36

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.