www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

VZN Obce Trávnik č.5/2017 o dani z nehnuteľnosti na kal.rok 2018
VZN Obce Trávnik č.4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., O
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 14.12.2017
Zípisnica
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 27.11.2017
Výzva na predkladanie ponúk - ,,Obecný úrad Trávnik-zníženie energetickej náročnosti budovy,,
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dna 12.09.2017
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ - 12.09.2017
VZN obce Trávnik č.2/2017 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.