www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Poistn zmluva . 2407136152 --Generali Poisova -Obec Trvnik
Zmluva o dielo - Obec Trvnik - Arrow Business Consulting, s r.o.
Vlasztsok a Szlovk Kztrsasg Nemzeti Tancsba Tjkoztat a vlasztpolgr rszre I
Voby do Nrodnej rady Slovenskej republiky Informcie pre volia
Dohoda . 19/14/50J/47 - PSVaR - Obec Trvnik
Oznmenie - Elektronick adresa a informcie o podmienkach hlasovania potou / Voby NR SR 2020
Zmluva o poskytovan audtorskch sluieb - Ing. udovt Fiala - Obec Trvnik
Z p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia obecnho zastupitestva v Trvniku zo da 10.10.2019
Oznmenie zmeru na prevod vlastnctva nehnutenho majetku obce zmenou z dvodu hodnho osobitn
Pozvnka na rmimoriadne zasadnutie OZ -10.10.2019

<< 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.