www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Fakúry 2013
Fakúry 2013
Kúpna zmluva - Bartyík
Kúpna zmluva - Bartyík
Vyhodnotenie ponúk § 44 ods. 2
Názov verejného obstarávateľa: Obec Trávnik Sídlo verejného obstarávateľa: Trávnik 50, 946 18 Trávnik Predmet zákazky: Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Trávnik s cieľom úspory energie
Schránka správ
Upracme si Podunajsko!
Upracme si Podunajsko!
Projekt s názvom „Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“ realizuje hlavný partner Združenie obcí Dolného Žitného ostrova (SR) a cezhraničný partner Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (MR) v spolupráci s ďalšími zapojenými partnermi: Združenie obcí Most Priateľstva – Hídverő Társulás (SR), obec Veľké Kosihy (SR), obec Klížska Nemá (SR), obec Kravany nad Dunajom (SR), Ács (MR), Gönyű (MR), Neszmély (MR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF, kód projektu HUSK/1101/2.2.1/0059. Obdobie realizácie je 01.október 2012 až 30. september 2013.
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie
zákona č. 25/2006
zákona č. 25/2006
I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
Zmluva o poskytnutní nenávratného Finančného príspevku
Faktúry -2012
Faktúry -2012

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.