www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmenka
Zmenka
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ -17.02.2017
Rozpoet obce Trvnik - r. 2017
Zpisnica z riadneho zasadnutia obecnho zastupitestva v Trvniku zo da 30.8.2017
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ - 12.12.2016
VZN Obce Trvnik . 3/2016 o poiarnom poriadku obce
VZN Obce Trvnik . 2/2016 o dani z nehnutenosti na kal.rok 2017
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 05.12.2016
Zmluva o poskytovan prvnych sluieb
Zmluva o poskytovan auditorskch sluieb

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.