www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraj
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ -13.03.2018
Zmluva o vytvoren webovho sdla
Zmluva o prevdzke webovho sdla
Zmer zmeny nehnutenho majetku obce - Dan Slovakia Agrar a.s.
Zmluva o spltkovom vere pre samosprvy . 3005/18/008
Zmluva o spltkovom vere pre samosprvy . 3005/18/008
Zmluva o vyplovacom prve k bianko zmenke .3005/18/08-BZ-01
Zmluva o vyplovacom prve k bianko zmenke .3005/18/08-BZ-01
Poistn zmluva -Poistenie bytovch domov
Poistn zmluva -Poistenie bytovch domov
VZN Obce Trvnik .5/2017 o dani z nehnutenosti na kal.rok 2018
VZN Obce Trvnik .4/2017 o zaveden a poskytovan elektronickch sluieb

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.