www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Prevdzkov zmluva - Obec Trvnik - KOMVaK a.s. Komrno
Prevdzkov zmluva - Obec Trvnik - KOMVaK a.s. Komrno
Faktry r. 2017
Kpna zmluva  - Obec Trvnik -Faina Zavalkov, r. Tsiperfal
Kpna zmluva - Obec Trvnik -Faina Zavalkov, r. Tsiperfal
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 14.12.2017
Zpisnica
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 27.11.2017
Zmluva o dielo - Obec Trvnik - Arrow Business Consulting, s r.o.
Zmluva o dielo - Obec Trvnik - Arrow Business Consulting, s r.o.
Vzva na predkladanie ponk - ,,Obecn rad Trvnik-znenie energetickej nronosti budovy,,
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dna 12.09.2017
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ - 12.09.2017

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.