www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia obcí
Dodatok 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. Zmluvy: KaHR-22VS-1001/0248/73
Vyhlásenie Kandidatúra
Vyhlásenie Kandidatúra
Zmluva o dielo
Zmluva o pskytovaní bezpečnostnej služby
Zmluva o pskytovaní bezpečnostnej služby
Licenčná zmluva - virtualnycintorin.sk
Licenčná zmluva - virtualnycintorin.sk
Fakúry 2013
Fakúry 2013
Kúpna zmluva - Bartyík
Kúpna zmluva - Bartyík
Vyhodnotenie ponúk § 44 ods. 2
Názov verejného obstarávateľa: Obec Trávnik Sídlo verejného obstarávateľa: Trávnik 50, 946 18 Trávnik Predmet zákazky: Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Trávnik s cieľom úspory energie
Schránka správ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.