www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
  - Zpisnice
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o spl. vere financovanie projektu z fondov E
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ
Zpisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 15.10.2015
Zmluva o dielo
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnut nenvratnho fin.prsp. . NR02878
Zpisnica OZ z 11.9.2015
Pozvnka na zasadnutie OZ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.