www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zpisnica z riadneho zasadnutia obecnho zastupitestva v Trvniku zo da 30.8.2017
VZN obce Trvnik .2/2017 o trhovom poriadku pre prleitostn trhy
VZN obce . 1/2017 o podmienkach predaja vrobkov a poskytovania sluieb na trhovch miestach v obci
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 30.08.2017
Oznmenie - Voby do orgnov samosprvnych krajov v roku 2017
zemn rozhodnutie - Verejn vyhlka
Informcie pre volia - Voby do orgnov samosprv. krajov
Tjkoztats a vlasztk szmra - Vlasztsok a regionlis nkormnyzati szervekbe
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 29.06.2017
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2017

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.