www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informácia pre voliča
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na r. 2019
VZN Obce Trávnik č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008 o dani za užívanie verejného p
VZN Obce Trávnik č.5 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska
VZN obce Trávnik č.7/2018 o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky,údržby a opráv nájomn
VZN Obce Trávnik č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008 o úhradách za služby poskytov
VZN Obce Trávnik č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobn
Schválený rozpočet na rok 2019
Faktúra r.2018

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.