www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
  - Zpisnice
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zpisnica OZ z 20.03.2015
Zpisnic OZ Z 09.04.2015
Zpisnic OZ Z 09.04.2015
Zpisnica OZ z 17.04.2015
Zpisnica OZ z 04.05.2015
Dodatok . 2
Faktry-2014
Faktry-2014
Rekontrukcia VO
Zakladatesk zmluva o zaloen zujmovho zdruenia obc
Dodatok 1 k Zmluve o poskytnut nenvratnho finannho prspevku, . Zmluvy: KaHR-22VS-1001/0248/73
Vyhlsenie Kandidatra
Vyhlsenie Kandidatra

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.