www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

VZN obce č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 30.08.2017
Oznámenie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška
Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samospráv. krajov
Tájékoztatás a választók számára - Választások a regionális Önkormányzati szervekbe
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 29.06.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.