www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o poskytovan prvnych sluieb
Zmluva o poskytovan auditorskch sluieb
Vyhlsenie voby hlavnho kontrolra
Vyhlsenie voby hlavnho kontrolra
Zmluva o budcej zmluve o zriaden vecnch bremien
Zmluva o budcej zmluve o zriaden vecnch bremien
Informcie pre verejnos - Prva a povinnosti v civilnej ochrane
Oznmenie o zahjen zemnho konania
Oznmenie o zahjen zemnho konania
Zpisnica OZ z 22.09.2016
Zpisnica OZ z 31.05.2016
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ - -4.5.2016
Zmluva o vyplovacom prve k bianko zmenke . 3002/16/009-BZ-01

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.