www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  -
  -
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
  - Zpisnice
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o dielo
Zmluva o pskytovan bezpenostnej sluby
Zmluva o pskytovan bezpenostnej sluby
Licenn zmluva - virtualnycintorin.sk
Licenn zmluva - virtualnycintorin.sk
Fakry 2013
Fakry 2013
Kpna zmluva - Bartyk
Kpna zmluva - Bartyk
Vyhodnotenie ponk 44 ods. 2
Nzov verejnho obstarvatea: Obec Trvnik Sdlo verejnho obstarvatea: Trvnik 50, 946 18 Trvnik Predmet zkazky: Skvalitnenie obecnho verejnho osvetlenia v obci Trvnik s cieom spory energie
Schrnka sprv
Upracme si Podunajsko!
Upracme si Podunajsko!
Projekt s nzvom Upracme si Podunajsko! / Takartsuk ki Dunamentt! realizuje hlavn partner Zdruenie obc Dolnho itnho ostrova (SR) a cezhranin partner Bakonytrsgi nkormnyzatok Szvetsge (MR) v spoluprci s almi zapojenmi partnermi: Zdruenie obc Most Priatestva Hdver Trsuls (SR), obec Vek Kosihy (SR), obec Klska Nem (SR), obec Kravany nad Dunajom (SR), cs (MR), Gny (MR), Neszmly (MR) v rmci Programu cezhraninej spoluprce Maarsk republika Slovensk republika 2007-2013 s podporou ERDF, kd projektu HUSK/1101/2.2.1/0059. Obdobie realizcie je 01.oktber 2012 a 30. september 2013.
INFORMCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekontrukcia verejnho osvetlenia v obci Trvnik Tento projekt je realizovan s podporou Eurpskej nie
Mandtna zmluva
Mandtna zmluva

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.