www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 30.05.2017
VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku
Zápisnica OZ z 27.3.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ
Záverečný účet -2016
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3002/16-BZ-02

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.