www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o univerzlnom komunlnom rmci slo 3002/16/009
Zpisnica OZ z 09.03.2016
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 09.03.2016
Kpna zmluva - Obec Trvnik - Szab Ladislav
Zmluva o poveren k plneniu loh v zmysle zkona . 307/2014 Z.z.
Zmluva o poveren k plneniu loh v zmysle zkona . 307/2014 Z.z.
Zmenn zmluva - Obec Trvnik-Rig tefan
Veobecne zvzne nariadenie obce Trvnik o vylepovan volebnch plagtov na zem obce Trvnik
Veobecne zvzne nariadenie obce Trvnik o miestnom poplatku za komunlne odpady a drobn stavebn
Veobecne zvzne nariadenie obce Trvnik o pravidlch asu predaja v obchode,asu prevdzky sluieb
Veobecne zvzne nariadenie obce Trvnik o dani z nehnutenosti na r. 2016

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.