www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

VZN Obce Trávnik č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kal.rok 2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ - 05.12.2016
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
Informácie pre verejnosť - Práva a povinnosti v civilnej ochrane
Oznámenie o zahájení územného konania
Oznámenie o zahájení územného konania
Zápisnica OZ z 22.09.2016
Zápisnica OZ z 31.05.2016

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.