www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samospráv. krajov
Tájékoztatás a választók számára - Választások a regionális Önkormányzati szervekbe
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 29.06.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 30.05.2017
VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku
Zápisnica OZ z 27.3.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.