www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dohoda o vyplovacom prve k blankozmenke . 306560-2019
verov zmluva . 306460-2019
Zmluva o zriaden zlonho prva k pohadvke z tu . 306590-2019
Dotan et
Z p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecnho zastupitestva v Trvniku zo da 26.6.2019
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ - 26.06.2019
Informcie pre verejnos - poda 15a zkona NR SR . 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatestva
Dohoda .19/14/50J/25
Vzva na predkladanie ponk-Znenie energetickej nronosti budovy M - Obec Trvnik
Zpisnica z riadneho zasadnutia obecnho zastupitestva - 10.04.2019

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .. >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.