www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Kpna zmluva -Obec Trvnik - Szabolcs Bozsaki
Uverejnenie vsledkov volieb poslancov a volieb starostu obce
Znenie energetickej nronosti budovy Materskej koly
Znenie energetickej nronosti budovy Materskej koly
Zmluva o poskytovan auditorskch sluieb
Zmluva o poskytovan auditorskch sluieb
Mandtna zmluva na vkon stavebnho dozoru - Obec Trvnik - MAPRO -Ing.Jozef Mar
Mandtna zmluva na vkon stavebnho dozoru - Obec Trvnik - MAPRO -Ing.Jozef Mar
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji
Dohoda . 18/14/012/15 uzatvoren poda   10 zkona . 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej ndz
Dohoda . 18/14/012/15 uzatvoren poda 10 zkona . 417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej ndz
Dohoda .18/14/012/15 - uzatvoren poda  12 ods. zkona . 413/2013 Z.z. o pomoci v HN
Dohoda .18/14/012/15 - uzatvoren poda 12 ods. zkona . 413/2013 Z.z. o pomoci v HN
Zmluva o poskytnut NFP . 074NR220050
Zmluva o poskytnut NFP . 074NR220050
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraji

<< 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.