www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samospráv. krajov
Tájékoztatás a választók számára - Választások a regionális Önkormányzati szervekbe
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 29.06.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Trávnik
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 30.05.2017
VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku
Zápisnica OZ z 27.3.2017
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.