www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia obcí
Dodatok 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. Zmluvy: KaHR-22VS-1001/0248/73
Vyhlásenie Kandidatúra
Vyhlásenie Kandidatúra
Zmluva o dielo
Zmluva o pskytovaní bezpečnostnej služby
Zmluva o pskytovaní bezpečnostnej služby
Licenčná zmluva - virtualnycintorin.sk
Licenčná zmluva - virtualnycintorin.sk
Fakúry 2013
Fakúry 2013
Kúpna zmluva - Bartyík
Kúpna zmluva - Bartyík
Vyhodnotenie ponúk § 44 ods. 2
Názov verejného obstarávateľa: Obec Trávnik Sídlo verejného obstarávateľa: Trávnik 50, 946 18 Trávnik Predmet zákazky: Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia v obci Trávnik s cieľom úspory energie
Schránka správ

<< .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.