www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o výpožičke
Dohoda č. 20/14/012/21_uzatvorená podľa § 10 Zák.č.417/2013
Dohoda č. 20/14/012/21_uzatvorená podľa § 12 Zák.č.417/2013
Stavebné povolenie - KO Trávnik TS0035 001 NNK TS VNK
Faktúry - 05-08/2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA -Oznámenie o začatí stavebného konania-KO Trávnik-TS 0035-001-NNK TS VNK -
Dodatok k zmluve KTK-Obec Trávnik-OTP Banka Slovensko
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trávniku konané dňa 3. o
Oznámenie o oprave chyby v písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutiao umiestnení líniovej stavby:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná,a.s.

<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.