www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Tjkoztats a vlasztpolgrok rszre -Eurpai parlamenti vlasztsok a Szlovk Kztrsasg telet
Informcia pre volia - Voby do Eurpskeho parlamentu na zem SR
Oznmenie - Voby prezidenta v r. 2019
Zmluva o poskytnut sluieb - SunFit s r.o. - Obec Trvnik
Zmluva o poskytnut sluieb - SunFit s r.o. - Obec Trvnik
Tjkoztats a vlasztpolgrok rszre
Informcia pre volia
Zmluva o zriaden vecnch bremien . 181089-16/1570/T135-VB
Zmluva o zriaden vecnch bremien . 181089-16/1570/T135-VB
Veobecne zvzne nariadenie obce Trvnik . 2/2018 o dani z nehnutenosti na r. 2019
VZN Obce Trvnik . 4/2018 ktorm sa men a dopa VZN obce . 6/2008 o dani za uvanie verejnho p
VZN Obce Trvnik .5 o pohrebnctve a o prevdzkovom poriadku pohrebiska

<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.