www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dohoda č. 19/14/50J/47 - ÚPSVaR - Obec Trávnik
Oznámenie - Elektronická adresa a informácie o podmienkach hlasovania poštou / Voľby NR SR 2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ľudovít Fiala - Obec Trávnik
Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 10.10.2019
Oznámenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitn
Pozvánka na rmimoriadne zasadnutie OZ -10.10.2019
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 30.9.2019
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 30.09.2019
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov

<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.