www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

KANDIDTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16. marca 2019
Ohlsenie o vzniku odpadu a nakladan s nm za rok 2018
Ohlsenie o vzniku odpadu a nakladan s nm za rok 2018
Oznmenie -rove vytriedenia komunlnych odpadov v obci Trvnik za rok 2018
Oznmenie - Elektronick adresa
Tjkoztats a vlasztpolgrok rszre -Eurpai parlamenti vlasztsok a Szlovk Kztrsasg telet
Informcia pre volia - Voby do Eurpskeho parlamentu na zem SR
Oznmenie - Voby prezidenta v r. 2019
Zmluva o poskytnut sluieb - SunFit s r.o. - Obec Trvnik
Zmluva o poskytnut sluieb - SunFit s r.o. - Obec Trvnik
Tjkoztats a vlasztpolgrok rszre
Informcia pre volia

<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.