www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve -Obec Trávnik - Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva -Obec Trávnik-Rákóczi Štefan
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - ,,KO Trávnik, TS 0035-001 NNK,TS,VNK
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ-29.06.2020
Záverečný účet - 2019
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 29.06.2020
Rozhodnutie č. 151 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ľudovít Fiala - Obec Trávnik
Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - 29.04.2020
Zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-

<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.