www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Dohoda o vyplńovacom práve k blankozmenke č. 306560-2019
Úverová zmluva č. 306460-2019
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 306590-2019
Dotačný účet
Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 26.6.2019
Záverečný účet-2018
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 26.06.2019
Informácie pre verejnosť - podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Dohoda č.19/14/50J/25
Výzva na predkladanie ponúk-Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - Obec Trávnik

<< 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.