www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Obce
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  - Zápisnice
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obec.travnik@stonline.sk
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 


Roku noviniek  

Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o vylepovaní volebných plagátov na území obce Trávnik
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o pravidlách času predaja v obchode,času prevádzky služieb
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik o dani z nehnuteľnosti na r. 2016
Zápisnica zo zasadnutia OZ -14.12.2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ
Voľby do NR SR - delegovanie člena do OVK
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Informácie pre voliča

<< 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.