www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV pre voby starostu obce Trvnik
ZOZNAM ZAREGISTROVANCH KANDIDTOV Pre voby do Obecnho zastupitestva V Trvniku
Kpna zmluva - Obec Trvnik -  Ing. Kristin Vida
Kpna zmluva - Obec Trvnik - Ing. Kristin Vida
Komunlne voby 2018- Oznmenie .2
Komunlne voby 2018 - Oznmenie . 1
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ zo da 16.08.2018
VOBY DO ORGNOV SAMOSPRVY OBC - INFORMCIA PRE VOLIA
Zpisnica OZ z 26.06.2018
Zmer predaja nehnutenho majetku obce Ing. Kristian Vida
Zmer predaja nehnutenho majetku obce - SZabolcs Bozsaki

<< 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.