www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Oznámenie - Elektronická adresa
Tájékoztatás a választópolgárok részére -Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság teület
Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Oznámenie - Voľby prezidenta v r. 2019
Zmluva o poskytnutí služieb - SunFit s r.o. - Obec Trávnik
Zmluva o poskytnutí služieb - SunFit s r.o. - Obec Trávnik
Tájékoztatás a választópolgárok részére
Informácia pre voliča
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Zmluva o zriadení vecných bremien č. 181089-16/1570/T135-VB
Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na r. 2019
VZN Obce Trávnik č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008 o dani za užívanie verejného p

<< 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.