www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

VZN Obce Trávnik č.5 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska
VZN obce Trávnik č.7/2018 o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky,údržby a opráv nájomn
VZN Obce Trávnik č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008 o úhradách za služby poskytov
VZN Obce Trávnik č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobn
Schválený rozpočet na rok 2019
Faktúra r.2018
Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 14.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ konané dňa 30.11.2018
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov a volieb starostu obce
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.