www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Poistná zmluva č. 2407136152 --Generali Poisťovňa -Obec Trávnik
Zmluva o dielo - Obec Trávnik - Arrow Business Consulting, s r.o.
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába Tájékoztató a választópolgár részére I
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča
Dohoda č. 19/14/50J/47 - ÚPSVaR - Obec Trávnik
Oznámenie - Elektronická adresa a informácie o podmienkach hlasovania poštou / Voľby NR SR 2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Ľudovít Fiala - Obec Trávnik
Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 10.10.2019
Oznámenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitn
Pozvánka na rmimoriadne zasadnutie OZ -10.10.2019

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 .. >> Koľko aktualita na stránke?:
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.