www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Roku noviniek  

Zpisnica z mimoriadnho zasadnutia OZ- 12.04.2018
Zmenn zmluva -Obec Trvnik -Dan-Slovakia Agrar,a.s.
Zmenn zmluva -Obec Trvnik -Dan-Slovakia Agrar,a.s.
Zpisnica z riadneho zasadnutia OZ z 14.12.2017
Zpisnica OZ z 13.03.2018
Pozvnka na mimoriadne zasadnutie OZ-12.04.2018
Zmer predaja nehnutenho majetku obce
Informcia o sprvnom konan v zmysle 82 ods. 7 zkona . 543/2002 Z. z. o ochrane prrody a kraj
Pozvnka na riadne zasadnutie OZ -13.03.2018
Zmluva o vytvoren webovho sdla
Zmluva o prevdzke webovho sdla

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >> Koko aktualita na strnke?:
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.